Bestuur

Voorzitter Mark Ruison
Ondervoorzitter & Verantwoordelijke Evenementen Koen Toté
Penningmeester Lydia Vanberghen
Kledijverantwoordelijke en correspondent Melissa Benaets
PR verantwoordelijke Olga Thewis
Secretaris en reisverantwoordelijke Bernarda Hannosset
Verantwoordelijke externe relaties & Materiaalmeester Jean Robijns
Verantwoordelijke logistiek Jos Brone
Communicatieverantwoordelijke An Christiaens
Verantwoordelijke Juridische & Reglementaire Aangelegenheden Ivo Carlens
Repetitieverantwoordelijke & zaalverantwoordelijke Liesje Robijns