Bestuur

Voorzitter Mark Ruison
Ondervoorzitter An Christiaens
Penningmeester Lydia Vanberghen
Kledijverantwoordelijke en correspondent Melissa Benaets
PR verantwoordelijke An Christiaens
Secretaris en reisverantwoordelijke Bernarda Hannosset
Verantwoordelijke externe relaties & Materiaalmeester Jean Robijns
Verantwoordelijke logistiek Jos Brone
Communicatieverantwoordelijke An Christiaens
Verantwoordelijke Juridische & Reglementaire Aangelegenheden Ivo Carlens
Repetitieverantwoordelijke & zaalverantwoordelijke Liesje Robijns
Externe communicatie: Social Media Carolien Miguet en Charlotte Miguet
Externe communicatie: Website Levi Lenaers