Bestuur

Voorzitter Mark Ruison
Ondervoorzitter, interne communicatie & PR An Christiaens
Penningmeester Charlotte Miguet
Kledijverantwoordelijke en correspondent Melissa Benaets
Secretaris en reisverantwoordelijke Bernarda Hannosset
Verantwoordelijke externe relaties & Materiaalmeester Jean Robijns
Repetitieverantwoordelijke  Liesje Robijns
Externe communicatie: Social Media Carolien Miguet, Charlotte Miguet, Catharina Nobels
Externe communicatie: Website Levi Lenaers
Bestuurslid Marijke Valkeneers